Miljö - Håll Osbysjön ren

Osby Biltvätt månar om miljön och Osbysjön och vill minska utsläppen till den. Allt spillvatten tas omhand och renas. Det är inte många orter förunnat att ha en så stor sjö mitt i samhället och då är det viktigt att den mår bra. Tvättas bilen på gatan rinner kemikalierna med dagvattnet rakt ut i sjön, i synnerhet på sommaren.

Miljö Osby biltvätt
Välj Osby Biltvätt för ett rent Osby!