Så här går det till

Som nybörjare är man osäker på de olika tvättmomenten, därför rekommenderar vi att man lägger i en pollett åt gången!

Du kan lägga i fl er polletter om du vill tvätta utan avbrott. Du kan när som helst byta program genom att vrida på programväljaren.

Tryck alltid in handtaget när du tvättar!